Visie

LeefZaam, dé plek waar Share and Care de basis is 

Onze missie
Een plek bieden waar je waardig en zinvol oud kunt worden. 

Onze visie
De kwaliteit van wonen wordt niet alleen ‘door de stenen’ bepaald, maar misschien nog wel in grotere mate door de sociale component: hoe gaan we met elkaar om, is er verbinding, is er aandacht voor elkaar of zelf sprake van reciprociteit.  

Als het over ‘de stenen’ gaat dan denken we aan zowel de kwaliteiten van de natuur (ruimte, stilte, rust, maar zeker ook duurzaamheid) als het comfort van de stad (reuring, terrasjes, theater).  

Een heel belangrijk onderdeel van de woongroep moet de toegankelijkheid tot zorg zijn. Dit is voor ons gevoel nog ver van ons verwijderd, maar gaat statistisch gezien wel onderdeel uitmaken van ons leven en daar willen wij op voorbereid zijn. 

Zorgvisie
De insteek is een waardige oude dag waarin de ingezette levensstijl vastgehouden kan worden ondanks mogelijke teruggang in mogelijkheden. Deze levensstijl wordt gecreëerd in de nog vitale fase door de manier van wonen, de inrichting van het wooncomplex en de professionele ondersteuning. De basis in sociale en mentale componenten ontstaat in de ontwikkelfases en de eerste woonfase. Dit is mogelijk de belangrijkste waarde die we de terugvinden in de visie. Deze basis mag vastgehouden worden, niet rigide, maar vanuit een dynamisch perspectief (meer weten hoe we daarop gekomen zijn: lees verder op: Zorg)