Home page tot 14 oktober 2023

Wij zijn een groep mensen met ongeveer dezelfde leeftijd (55-63)  en zijn aan het onderzoeken of wij een woongroep kunnen en willen starten in of rond Arnhem/Elst. Dit idee is ontstaan uit de behoefte een waardige en waardevolle oude dag te hebben waar zorg een heel belangrijk element in lijkt te zijn. Omdat de oude dag voor ons gevoel nog ver weg is, maar de weg naar het realiseren van deze woonvorm ook een lange adem lijkt nodig te hebben starten we nu.  We zijn in onze beleving nog redelijk jong. Het idee is dan dat we ongeveer op de pensioengerechtigdeleeftijd elders kunnen gaan wonen zodat we dan een basis kunnen leggen in sociale cohesie voor als we ouder zijn. De behoeftes zullen in onze verwachting dan ook evalueren.

Met een kleine kerngroep van vooralsnog drie mensen en daarnaast geïnteresseerden zijn we onlangs gestart met een inventarisatiejaar. Dit heeft als doel om te bekijken of we inderdaad dit willen gaan realiseren. Zo medio september 2023 zullen we daar naar verwachting antwoord op hebben en kijken of we dit om kunnen zetten in een stappenplan.

Gemeente Arnhem en volkshuisvesting

In september hebben 3 afgevaardigden van LeefZaam een gesprek gehad bij de gemeente Arnhem met volkshuisvesting. Daarin werd teruggegeven dat LeefZaam een keuze mag maken over de vorm: CPO, aansluiten bij ander initiatief of aansluiten bij het Knarrenhof. Als we die keuze hebben gemaakt kunnen we weer contact opnemen.

Valkenburcht

Bezoek aan de Valkenburcht – Oosterbeek.
(Wonen met service en zorg)
Maandag 26 Juni : Michèle Kohlmann, Esther van Dam, Arno de Jong

Gesproken met Irma Willemsen van Inn Home.

Inn Home is een bedrijf dat wonen, service en zorg faciliteert en deze taak uitvoert voor de Valkenburcht.

Ook zijn zij betrokken bij de Her-verbouwing van de Valkenburcht. Daar is het de bedoeling dat er naast de huidige leeftijd van de bewoners (80+) ook de actievere senioren aantrokken worden.

Waarover de dagen daarna in de Gelderlander het volgende artikel is verschenen.

update gemeente Overbetuwe

Geachte heer, mevrouw,

Op 10 maart jl. ontving u het verslag van de bijeenkomst over bijzondere woonconcepten. We zijn inmiddels aan de slag gegaan met de uitwerking de aanpak om bijzondere woonconcepten te stimuleren.

Graag informeren we u over de huidige stand van zaken.

Kennis en expertise

De komende maanden werken we de nieuwe aanpak uit. Daarvoor voeren we binnenkort een gesprek met de Provincie Gelderland en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. We verkennen met hen de mogelijkheden voor ondersteuning aan initiatiefnemers en grondeigenaren en het instellen van een loketfunctie waar zowel initiatiefnemers als grondeigenaren terecht kunnen. De aanpak is na de zomer gereed. In de tussentijd houden we u op de hoogte over de voortgang.

We hebben onlangs verschillende verzoeken van deelnemers van de bijeenkomst gehad om een individueel gesprek te plannen om de mogelijkheden voor het betreffende initiatief te bekijken. Op dit moment leggen we echter de focus op het uitwerken van de aanpak, waarmee we jullie straks kunnen helpen, in plaats van dat we met iedereen individueel in gesprek gaan. We zien wel dat die behoefte er is en nemen dat mee in onze aanpak. Wel is het natuurlijk nu al mogelijk om een initiatief dat concreet genoeg is (dat is meestal het geval als er een locatie in beeld is) in te dienen bij onze regiekamer om daarmee duidelijkheid te krijgen over de wenselijkheid en kansrijkheid van het plan.

Matchmaking

Nieuwe woningbouwplannen komen binnen via onze regiekamer, daarin worden deze plannen beoordeeld. We zien regelmatig dat er locaties voorbij komen die ook potentie hebben voor één of meerdere bijzondere woonconcepten.

Graag zouden we jullie contactgegevens – in het kader van matchmaking – ook met de betreffende ontwikkelaars en grondeigenaren willen delen, zodat zij contact met jullie op kunnen nemen.

We willen jullie vragen om hier toestemming voor te verlenen. Geeft u toestemming, wilt u dat dan per mail aan ons bevestigen? Dat kan door te antwoorden op dit bericht.

We hopen u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben en blijven u op de hoogte houden over de aanpak.

Met vriendelijke groet,

Gijs Wolters

Beleidsmedewerker Wonen

Afbeeldingsresultaat voor logo overbetuwe

Gemeente Overbetuwe

Op 16 februari zijn Arno en Esther naar een bijeenkomst geweest bij de gemeente Overbetuwe die ging over bijzondere woonvormen. Zij zijn willen graag aansluiten op de woonwensen van de burgers en organiseerde daarom deze bijeenkomst. Dit zorgde voor een open en prettige bijeenkomst.

Cooplink

8 februari hebben Arno en Esther de bijeenkomst van Cooplink gevolgd:

“Woensdag 8 februari gaven we het woord aan Frederique, Igor, Albert en Dennis van wooncoöperatie
De Bonte Hulst. De jonge Amsterdamse wooncoöperatie vertelt over de weg die zij in no time afleggen
om hun initiatief vorm te geven. Over de stappen die ze zetten, de hobbels die ze tegenkwamen en de
tips die ze hebben.” Het hele verslag is hier te vinden:

https://www.cooplink.nl/wp-content/uploads/2023/02/20220208-Verslag-KD-De-Bonte-Hulst.pdf

We zijn lid geworden van cooplink dus we kunnen gratis bijeenkomsten bijwonen.

Refter

Zondag 5 februari hebben Arno en Esther de opendag van de Refter in Nijmegen bezocht.
Er werd over de geschiedenis van het gebouw en het ontstaan van de woongroep verteld.
Wij werden op het trappenhuis gewezen wat kennelijk op een werk van Escher (die daar in de buurt heeft gewoond) geïnspireerd is.

Meinerswijk

Er is even wat mailcontact geweest met de projectontwikkelaar van Meinerswijk. Zij adviseren contact op te nemen als het bestemmingsplan is goedgekeurd om te kijken naar de mogelijkheden.

Gemeente Arnhem

Op 9-12-2022 warren Sjoerd en Esther bij Henriëtte Klarenbeek van de gemeente Arnhem voor een oriënterend gesprek Zij is verkoopcoördinator particuliere bouwkavels en medewerker Grondzaken bij de gemeente Arnhem.  

Wij kijken terug op een zeer geslaagde ontmoeting en schrijven weer een prettige ontmoeting bij in onze oriëntaties.  Ook nu weer valt ons de bereidwilligheid op om ons van informatie te voorzien en met ons mee te denken.

Heilig verbond Arnhem

Op 22 november zijn Arno en Irene naar informatieve avond van het Heilig verbond geweest. Onder het motto Heilige Huisjes gaat CASA in 2022 op zoek naar (onorthodoxe) oplossingen voor de huidige woonopgave.
Zij zijn met veel informatie thuisgekomen en met name het besef dat een wooncooperatie wat voor ons zou kunnen zijn blijft bij. Mede omdat dat in een wooninitiatief in Almere heeft betekend dat de grondprijs beter betaalbaar kon worden (
https://romagazine.nl/artikel/28061/met-passende-grondprijs-krijgt-almeerse-wooncooeperatie-eindelijk-voet-aan-de-grond).

Klankbord avond

Op donderdag 10-11 waren we met 5 mensen voor de eerste keer bijeen voor een klankbord avond. We kijken terug op een zeer inspirerend en waardevolle avond. We hebben besloten dat de bijeenkomsten 2 maandelijks zullen zijn. De volgende bijeenkomst gaan we de visie verder uitdiepen.

Gesprek Cohousing

Op 1-11 Gesproken met Wim van Gelderen en Peter Camp van https://cohousing-arnhem.nl/.

Wat is Cohousing? 

Cohousing is een nieuwe vorm van gemeenschappelijk wonen die voor het eerst ontwikkeld werd in de jaren 70 van de vorige eeuw in Denemarken. Intussen bestaan daar enkele honderden zogenoemde Bofællesskaber. Het verspreidde zich snel naar andere Noord-Europese landen, de Verenigde Staten en Canada. 

Cohousing integreert privéwoningen aangevuld met gedeelde faciliteiten en recreatieve voorzieningen. De gemeenschap wordt ontworpen en beheerd door de bewoners zelf die ervoor kiezen om socialer samen te leven en eigendommen te delen. Dat kan gaan van samen eten, musiceren, tuinieren, tot het bestuur van de gemeenschap.  

Cohousing faciliteert op die manier de spontane interactie tussen buren. Ook kinderen groeien samen op in een dynamische omgeving. Dit heeft een sociale en praktische meerwaarde, maar ook economische en ecologische voordelen.” 

Het is bijzonder dat mensen hun vrije tijd voor ons beschikbaar stellen om hun ervaringen te delen. Heel open en laagdrempelig is er een heleboel informatie met ons gedeeld. Het was veel waardoor het zeer waarschijnlijk dat niet alles onthouden wordt. Peter gaf meermaals aan dat er veel wat hij vertelde in zijn boek “Wonen” staat en dat hebben wij in ons bezit. Daar is ook een speciaal hoofdstuk voor zorg en woon combinaties. Dat geeft vertrouwen dat de informatie die wij niet hebben onthouden toch tot onze beschikking is. 

LVGO

Er is een collectief lidmaatschap afgesloten bij de LVGO . Belangrijk om te weten daar je soms kortingen kan krijgen. Ook is het fijn de website eens te bezoeken.

Bezoek vriendenerf

Op 15 oktober waren Arno de Jong en Esther van Dam naar Olst waar het vriendenerf is. https://www.vriendenerf.nl/

Het Vriendenerf is een kleinschalig CPO-woonproject voor en door actieve vijftigplussers, dat in vijf jaar is gerealiseerd. Het accent ligt op zelfstandig wonen in duurzame, geschakelde koophuizen op een ruim erf waar essentiële voorzieningen worden gedeeld. Olst ligt 6 kilometer ten Noorden van Deventer en kent een vrij progressieve gemeenteraad. Er zijn diverse wooninitiatieven (o.m. tiny houses, maar ook: https://www.aardehuis.nl/index.php/nl/ beslist eens naar kijken !) die door de gemeente gesteund worden. Het Vriendenerf is ook zo’n gesteunde woonvorm.

Het vriendenerf zijn 2 woonblokken van 6 huizen; houtbouw, ecologisch verantwoord en heeft daarnaast een gemeenschappelijk verblijf. Dit is een ruimte met een piano, keuken, een grote tafel waar 20 man omheen kunnen plaats nemen en een verdieping die gebruikt kan worden door logées. Op dit moment resideert daar een oud Oekraïens echtpaar. Het kent verder een aantal gemeenschappelijke concepten o.m. de groente tuin (met kas), een klus-schuur, een fietsen-schuur en men is ook de vuilnisbakken gezamenlijk gaan gebruiken omdat de gemeentestandaard nu eenmaal voorschrijft dat er voor elk huishouden een x-tal bakken dient te zijn; men heeft er veel minder nodig en dus gebruiken ze dat nu optimaler. Daarnaast bestaat ook het deelauto concept. Het is gelegen aan de grens van een woonwijk met voldoende parkeer voorzieningen en verder ligt het vrij landelijk.

Een belangrijke quote die we hebben onthouden: “Kan je ermee leven ?” . Deze vraag helpt bij de besluitvorming als de spanningen wat opgelopen zijn.

Open dag Iewan

Zondag 2 oktober is Arno de Jong naar de open dag geweest bij https://www.iewan.nl  in Lent. Daar heeft hij veel input gekregen en die kunnen we meenemen in onze ideeën. Er is elke maand een open dag en omdat het in de buurt is is het wellicht voor anderen ook leuk om gewoon eens te gaan kijken. Mogelijk geeft het bij jullie ook inspiratie. Op hun website staat wanneer de open dagen zijn.

Kerngroep

Er zijn 3 bijeenkomsten geweest. De focus is nu informatie vergaren door veel te lezen en bestaande woongroepen te bezoeken. Onder de pagina links zullen interesante links gezet worden.
Ook zijn we bezig een visie uit te schrijven.