Profiel

Versie 1.0: Bijgewerkt op 18 augustus  2023

Kernwaarden

LeefZaam is een manier van co-wonen voor en door betrokken, gelijkgestemde oudere jongeren van 50plus.

LeefZaam hecht veel waarde aan het bundelen van krachten. Er is respect voor elkaars ideeën en perspectieven, zodat er ruimte kan ontstaan voor verbinding en natuurlijke wederkerigheid. Onze visie is dat dit alleen mogelijk is als we ook de privacy en eigenheid van elk individu waarborgen. Het vormt de basis waaruit bewoners elkaar kunnen ondersteunen en helpen, waardoor LeefZaam een inspirerende en waardevolle omgeving creëert voor haar leden en de buurt. We streven ernaar dat iedereen zich thuis voelt.

Doelgroep

Mensen die genieten van het (buiten) leven, actief in het leven staan, niet anoniem willen wonen, maar wel zelfstandig met genoeg privacy en met gezamenlijke voorzieningen. Samenwonen in een levendige gemeenschap waar men elkaar kent, helpt en aandacht voor elkaar heeft en niemand uitgesloten wordt.  Voor deze doelgroep wil LeefZaam op een geschikte locatie 20 tot 30 koop/huur woningen realiseren.

Care

De bewoners binnen LeefZaam hebben oog en zorg voor elkaar. Het is belangrijk om te benadrukken dat deze zorg niet bedoeld is ter vervanging van noodzakelijke professionele zorg en dat het geen verplichtend karakter heeft. We streven naar een gemeenschap waarin zorgzaamheid vanzelfsprekend is, maar waarin iedereen vrij is om te bepalen op welke manier zij willen bijdragen. Doordat wij ons om elkaar bekommeren zorgen we ervoor dat eenzaamheid en isolement voorkomen wordt en ondersteuning om waardig te leven gegeven of ingezet wordt.  

Bij het ontwerpen van onze bouw- en verbouwprojecten streven we naar levensloopbestendigheid. Dit betekent dat we innovatie omarmen en rekening houden met de verschillende levensfasen van bewoners. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat onze woningen aangepast kunnen worden aan de veranderende behoeften en mogelijkheden van onze bewoners, zodat zij zo lang mogelijk comfortabel en zelfstandig kunnen blijven wonen.

Onderscheidend vermogen

De bewoners van woongroep LeefZaam kiezen bewust voor deze woonvorm. Ze zijn oprecht en respectvol naar elkaar toe, weten het leven te waarderen en halen het beste eruit. Ook staan ze open om samen te werken en elkaar te inspireren zodat er een krachtige synergie en een boost aan energie ontstaat.

Locatie, bouwtype, omgeving, gemeenschappelijke ruimte

Voor het realiseren van het woonproject LeefZaam gaan we op zoek naar een rustige, ruimtelijke plek in het buitengebied op loopafstand van een aantal stedelijke (culturele) voorzieningen. De te realiseren 20-30 woonunits zijn grondgebonden en beschikken naast een gemeenschappelijke buitenruimte ook over een eigen buitenruimte. Met betrekking tot de gedeelde buitenruimte, kan hierbij gedacht worden aan gezamenlijke voorzieningen zoals een moestuin die de bewoners samen onderhouden, een gemeenschappelijke buitenruimte voor recreatie, een ontmoetingsruimte of een terras waar de bewoners bij mooi weer gezellig samen kunnen zitten.

De woonunits hebben een sfeervolle en aantrekkelijke uitstraling en zijn duurzaam gebouwd of verbouwd.

Woongroep LeefZaam heeft een sterke band met de omgeving en staat in nauw contact met buurtbewoners en andere belanghebbenden in de buurt.