Fase

De fase waarin wij ons bevinden is voor de intiatieffase welke beschreven wordt in woonvarianten voor ouderen (Bron platform 3,1, https://www.platform31.nl/ ).
Laten we het de oriëntatiefase noemen.