Alex Sievers

Op vrijdag 26 augustus ’22 hebben Arno en Esther een uitgebreid gesprek gehad met Alex Sievers, de initiatiefnemer van ParkEntree (https://www.parkentree.nl/. De uitgangspunten bij ParkEntree zijn: verbinding , genieten en ontplooien.
Het was een zeer waardevol gesprek en daar is vanzelfsprekend een verslagje van gemaakt. Voor dit medium lichten we wat interessante inzichten eruit:

Op enig moment ben je te oud om nog een ‘ander’ sociaal leven op te bouwen. En derhalve blijven ouderen wonen waar ze wonen. Waarbij op enig moment de zorgen bij de kinderen terecht komen. 

Als iedereen een kwaal heeft, heeft niemand een kwaal. Het viel hem in Sun City op dat niemand over zijn gebreken en moeilijkheden sprak in een kring van gelijken.


Eerste stapje

We begingen een appgroepje en formeren een kerngroep en besluiten een oriëntatiejaar te gaan doen waarna we besluiten of we echt willen gaan starten met het vormen van een woongroep.

Startpunt

WOONGROEP

Wij (Arno en Esther) hebben een idee. Sommigen hebben er al van gehoord anderen niet.

Een korte introductie
Doordat wij onze ouders en ouders van vrienden zien achteruitgaan  is er een gevoel ontstaan: zo willen wij het niet. Wat de vraag oproept: Maar hoe dan wel?
Dat weten we nog niet precies, maar er zijn wel heel veel ideeen. Vanuit de ervaringen in de zorg en uit het persoonlijke leven is een  zin die ik in de A opleiding hoorde (niet afgemaakt trouwens die opleiding  ;-  )  “Je bent altijd te laat met het inregelen van zorg” een ingesleten gegeven geworden.
Vandaar dat het wenselijk lijkt om voor onze oude dag nu alvast te gaan inventariseren wat we willen om niet te laat te zijn en achter de geraniums of erger  te belanden.
Ik (Esther) heb daarom het plan opgevat om een jaar te gaan oriënteren. Geheel ongestructureerd, vrijblijvend en tussen de bedrijven door. Als ik na dat jaar het idee heb gekregen dit echt te willen gaan realiseren dan ga ik dat oppakken, maar hier wil eerst een beetje rondkijken en indrukken en kennis opdoen zodat ik mogelijk een beetje weet waar ik eventueel aan zou beginnen.
Omdat we hier en daar ons plan hebben besproken merken wij dat wij niet de enigen zijn die dit idee hebben. Het lijkt ons daarom leuk een app-groep te starten voor input en  wij zullen onze ervaringen delen. De werknaam is vooralsnog: Woongroep, en kan later aangepast worden.
Ik heb voor dit moment een besloten pagina op mijn website gemaakt zodat alle ideeën en links  een beetje bij elkaar blijven. Dat kan natuurlijk later anders. Het is niet zo dat de info niet gedeeld mag worden, het is meer dat ik niet wil dat mijn cliënten meelezen daar het in de sessies over hun moet gaan en iet over mij.
Punten en ideeen tot nu toe :

 • Het idee is om met elkaar in privacy maar ook met mogelijk contact te wonen zodat we een waardevolle oude dag kunnen hebben. Er kan gemeenschappelijk particuliere en reguliere zorg ingekocht worden waar nodig, maar vanuit de groep kan waar mogelijk en gewenst ook ondersteuning geboden worden Dit geeft naar ons idee ook waarde aan de invulling van het niet werkzame leven.
 • Een stuk grond met bungalows en een klein appartementencomplex een klein  verzorgingstehuis
 • Het kan een regulier verzorgingshuis zijn met voorrang voor de bewoners van de woongroep.
 • Er kunnen een aantal studentenkamers gerealiseerd worden in ruil voor een aantal klusjes en om ook input uit een andere groep te hebben
 • kleinschalig Kinderdagverblijf?
 • Fitness ruimte met zwembad
 • Bruine kroeg, recreatiezaal voor de bingo 😉
 • Binnen en buitenkeuken bij recreatieruimte (Ook binnen en buiten)
 • Investeerders zoeken. Dan kunnen we huren ipv kopen en het geld vh huis opmaken (en we maken plaats voor jeugd op de huizenmarkt)
 • Uitsluit criteria? Leeftijd?
 • Vrijwilligerswerk mag, geen plicht .
 • Delen auto’s
 • Plek: wij vinden het fijn langs een golfbaan/ natuurgebied, maar hebben ook geluiden gehoord bij het centrum Arnhem. Meerdere locaties zijn natuurlijk mogelijk ….wellicht met pendelverkeer
 • Logeerkamers voor kinderen, kleinkinderen en vrienden hotelachtig/B&B
 • Zo veel mogelijk zelfvoorzienend/duurzaam
 • Golfkarretjes op het complex
 • rolstoelvriendelijk
 • Gezamenlijke fietsschuur ?
 • Gezamenlijke hobbyschuur met grote werkbank. Gereedschap kan achtergelaten worden om te delen.
 • Arno en ik hebben een loopband en infraroodsauna, als die nog goed zijn tegen die tijd kunnen die in de gemeenschappelijke sport- ontspanningsruimte komen.
 • in ontspanningsruimte boekenkasten daar kunnen boeken komen die men bereid is te delen.
 • zwemvijver ipv zwembad? met irrigatie mogelijkheden?

links met inspiratie:

de eerste stap die ik wil gaan zetten is om hier en daar te vragen om te komen kijken.
Locaties
http://www.omslag.nl/wonen/groepsouderen.htmls
smart living
Het Vriendenerf: een plek om later samen oud te worden 
Op het vriendenerf ( is wel kleinschaliger dan onze plannen )  is 15-10 een open dag. Arno en ik hebben ons opgegeven.
mail naar: ‘vriendenerf@gmail.com’ als je je ook aan wil melden. http://www.vriendenerf.nl/
https://cohousing-arnhem.nl/
iewan.nl  Open dag op 4 september aanmelden niet nodig

vereniging
https://www.lvgo.nl/ (mss later collectief lid)

Bernard Smits (woningbouw Gelderland gespecialiseerd . In collectief wonen)  – WBVG (https://www.wbvg.nl/)
https://www.zorgsaamwonen.nl/
https://www.stut-consult.nl/ financiering advies. (eigen ervaring)
https://projecttogether.nl/

Input later te formuleren gedachtengoed

participatie:

Documentaire

https://openrotterdam.nl/samen-leven-samen-wonen/  (niet elke aflevering is conform onze ideeen , mn aflevering twee lijkt passend )

Agenda

4-9 open dag iewan in Lent aanmelden is niet nodig. Esther gaat er heen.
26-8 Arno en Esther hebben een gesprek met Alez van VItaal en zo (er kunnen nog twee mensen mee , het is in Utrecht)
15-10 opendag vriendenerf Olst Arno en Esther zijn aangemeld.