LeefZaam

Wij zijn een groep mensen met ongeveer dezelfde leeftijd (55-63)  en zijn aan het onderzoeken of wij een woongroep kunnen en willen starten in of rond Arnhem/Elst. Dit idee is ontstaan uit de behoefte een waardige en waardevolle oude dag te hebben waar zorg een heel belangrijk element in lijkt te zijn. Omdat de oude dag voor ons gevoel nog ver weg is, maar de weg naar het realiseren van deze woonvorm ook een lange adem lijkt nodig te hebben starten we nu.  We zijn in onze beleving nog redelijk jong. Het idee is dan dat we ongeveer op de pensioengerechtigdeleeftijd elders kunnen gaan wonen zodat we dan een basis kunnen leggen in sociale cohesie voor als we ouder zijn. De behoeftes zullen in onze verwachting dan ook evalueren.

Met een kleine kerngroep van vooralsnog drie mensen en daarnaast geïnteresseerden zijn we onlangs gestart met een inventarisatiejaar. Dit heeft als doel om te bekijken of we inderdaad dit willen gaan realiseren. Zo medio september 2023 zullen we daar naar verwachting antwoord op hebben en kijken of we dit om kunnen zetten in een stappenplan.

Updates