LeefZaam

Na een jaar regelmatig met elkaar om tafel te hebben gezeten, gezamenlijke uitgangspunten te hebben geformuleerd, informatie te hebben ingewonnen en uitgewisseld was het op 9 oktober 2023 zover. We komen aan bij het beslismoment waar de vraag gesteld werd: Wil een ieder op grond van de opgedane kennis en het profiel starten met een officieel initiatief?

Ondanks dat we het stuk voor stuk als een zeer leerzaam proces hebben ervaren, en we verrijkt zijn en  blij zijn met deze ervaring kiezen de meeste mensen van de klankbordgroep ervoor om deze fase niet in te gaan. Dit houdt in dat LeefZaam op dit moment geen doorgang zal hebben.