update gemeente Overbetuwe

Geachte heer, mevrouw,

Op 10 maart jl. ontving u het verslag van de bijeenkomst over bijzondere woonconcepten. We zijn inmiddels aan de slag gegaan met de uitwerking de aanpak om bijzondere woonconcepten te stimuleren.

Graag informeren we u over de huidige stand van zaken.

Kennis en expertise

De komende maanden werken we de nieuwe aanpak uit. Daarvoor voeren we binnenkort een gesprek met de Provincie Gelderland en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. We verkennen met hen de mogelijkheden voor ondersteuning aan initiatiefnemers en grondeigenaren en het instellen van een loketfunctie waar zowel initiatiefnemers als grondeigenaren terecht kunnen. De aanpak is na de zomer gereed. In de tussentijd houden we u op de hoogte over de voortgang.

We hebben onlangs verschillende verzoeken van deelnemers van de bijeenkomst gehad om een individueel gesprek te plannen om de mogelijkheden voor het betreffende initiatief te bekijken. Op dit moment leggen we echter de focus op het uitwerken van de aanpak, waarmee we jullie straks kunnen helpen, in plaats van dat we met iedereen individueel in gesprek gaan. We zien wel dat die behoefte er is en nemen dat mee in onze aanpak. Wel is het natuurlijk nu al mogelijk om een initiatief dat concreet genoeg is (dat is meestal het geval als er een locatie in beeld is) in te dienen bij onze regiekamer om daarmee duidelijkheid te krijgen over de wenselijkheid en kansrijkheid van het plan.

Matchmaking

Nieuwe woningbouwplannen komen binnen via onze regiekamer, daarin worden deze plannen beoordeeld. We zien regelmatig dat er locaties voorbij komen die ook potentie hebben voor één of meerdere bijzondere woonconcepten.

Graag zouden we jullie contactgegevens – in het kader van matchmaking – ook met de betreffende ontwikkelaars en grondeigenaren willen delen, zodat zij contact met jullie op kunnen nemen.

We willen jullie vragen om hier toestemming voor te verlenen. Geeft u toestemming, wilt u dat dan per mail aan ons bevestigen? Dat kan door te antwoorden op dit bericht.

We hopen u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben en blijven u op de hoogte houden over de aanpak.

Met vriendelijke groet,

Gijs Wolters

Beleidsmedewerker Wonen

Afbeeldingsresultaat voor logo overbetuwe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *